KOLEVKA EVROPE

Vinčanska kultura je postigla svoj uspon kroz hiljadugodišnji mir i tako omogućila radjanje današnje Evrope, nekada daleke provincije.