KULTURA DAVANJA

Jedinstvena po lepoti, bogatstvu predmeta, i prvoj pismenosti, anticipira potrebu modernog čoveka da bude srećan dajući.